Interview with Gia

By Gia Viviana


Gia goes to Miami! Trendy Magazine's Isidora de Solminihac reveals the Gia Viviana Dimicova brand in Miami. Watch this exclusive interview with Gia Viviana Dimicova live in Wynwood Miami!!